GIỚI THIỆU - INTRODUCTION

  Môn phái Vịnh Xuân Trần Thông được kế thừa tinh hoa của môn Vịnh Xuân truyền thống tại Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tại Việt Nam, võ sư Trần Thông đã phát triển hệ thống Vịnh Xuân Trần Thông thành một hệ thống tự vệ đầy uy lực và đơn giản.

  Trần Thông’s Wing Chun lineage (know as Vịnh Xuân Trần Thông, or Tran Thong Wing Chun) has been inherited the essence of traditional Wing Chun in Foshan, Guangdong province, China. In Vietnam, Trần Thông Grand Master developed his Wing Chun system to become an extremely effective and simple self defense system.  Vịnh Xuân bắt đầu từ Ngũ Mai sư thái, bà đã rút tỉa tinh hoa từ những thủ pháp hiệu quả nhất của hệ thống võ nghệ Thiếu Lâm. Với triết lý âm dương kết hợp các chuyển động của 2 loài xà (rắn) và hạc để tạo nên một hệ thống chiến đấu ngắn gọn, kín đáo và đầy hiệu quả. Cùng với Chí Thiện thiền sư, bà đã củng cố lại hệ thống Vịnh Xuân để giảm thời gian tập luyện, tạo nên các động tác phù hợp với chuyển động tự nhiên của cơ thể như mượn lực, sử dụng các góc để làm lệch hướng các cuộc tấn công, không đòi hỏi người tập luyện phải có sức mạnh. Việc sử dụng chiến lược chiến đấu trong phạm vi hẹp nhưng tiết kiệm sức lực, các đòn thế biến hoá không lường trước được, di chuyển trong khoảng cách ngắn cộng với sức mạnh đàn áp với tần suất cao nhằm phá vỡ sự cân bằng của đối phương, tạo ra sát thương cao cho mắt, cổ, hạ bộ... trong một chuỗi các phản ứng liên tục.

  Wing Chun began from Ng Mui si tai ( ), she drawn the essences of most effective ways of Shaolin martial arts, based on Yin-Yang philosophy and the snake and crane movements to create a brief and closed combat system and more effectiveAlong with Jee Sin sifu ( ), she consolidated the Wing Chun system to reduce the training time, making movements conforming to physical movements in natural rules such as borrowing forces, using the angles to deflect from attacks, not demanding a strong body from practitioners. Using the combat strategies in a narrow range, but saving power, visibility of unpredictable variables, short distance moves with high frequently suppression power to break the opponent's balance, create high damage attacks to eyes, neck, groin... in a continuous reaction chain.

MÔN PHÁI VỊNH XUÂN TRẦN THÔNG
TRAN THONG WING CHUN LINEAGE

  Võ sư Trần Thông đã phát triển hệ thống Vịnh Xuân Trần Thông thành một hệ thống tự vệ đầy uy lực và đơn giản ở Việt Nam. Tại Phật Sơn, Lương Tán đã nổi danh Vịnh Xuân Quyền Vương với hơn 300 trận thách thức mà vẫn bất khả chiến bại. 
  Do có cơ duyên Trần Thông đã học được Vịnh Xuân từ Lương Khôi Sư Phụ - là cháu trai của Lương Bích và là chắt của Lương Tán

  Trần Thông Grand Master developed his Wing Chun system to become an extremely effective and simple self defense system in Vietnam. In Foshan, Leung Jan earned the title of “Wing Chun Kuen Wong” or "King of Wing Chun Fist" over the course of his life from winning over 300 challenges in which he remained undefeated.
  Tran Thong is very lucky to learned Wing Chun from Sifu Leung Kui - a grandson of Leung Bik and a great-grandson of Leung Jan. 


Phả hệ Vịnh Xuân Trần Thông - Tran Thong Wing Chun Lineage 

PHƯƠNG CHÂM CỦA VỊNH XUÂN TRẦN THÔNG 
TRAN THONG WING CHUN MOTTO
  • Võ thuật là phương tiện giúp nâng cao tinh thần và thể chất đến trạng thái cao nhất. Là con đường ngắn nhất để đạt đến Chân – Thiện – Nhẫn, đây chính là Đạo vậy. 
Martial art is a means to help to improve the people in both mind and body to the highest status. This is the shortest path to reach Truthfulness - Compassion - Tolerance, so here is Tao (道).
  • Vịnh Xuân không chỉ là một môn đào tạo thể chất tốt mà còn là một nghệ thuật. Ý thức được các giá trị mang lại và ghi nhớ công đức của thầy, Trần Thông mong muốn giới thiệu môn nghệ thuật tuyệt vời này cho mọi người và đóng góp một phần cho sự phát triển của nền võ thuật Việt Nam. 
Wing Chun is not only as a good physical training but also an art. Understanding of Wing Chun values and remembering merit of teacher, Tran Thong look forward to introduce this great art to people and also contributed to development of Vietnam martial arts.


Nguồn gốc và lịch sử Mộc Nhân Trang Vịnh Xuân Truyền Thống

    Khi Vịnh Xuân Quyền bắt đầu phát triển ở Phật Sơn (Foshan), tỉnh Quảng Đông (Guangdong, Canton, Kwantung) thì các chiêu thức Vịnh Xuân Quyền trong kỹ thuật Mộc Nhân Trang bao gồm 140 chiêu thức, được phân thành 10 lộ (thập lộ) bao hàm mục đích rèn luyện thực hành chiến đấu. Vịnh Xuân Quyền Truyền Thống là một hệ phái mật tông, nhưng khi Đại Sư Diệp Vấn đến Hồng Kông mở võ đường Vịnh Xuân và thu nhận môn sinh với mong muốn phát dương quang đại Vịnh Xuân ra khắp thế giới, ông đã thay đổi và đưa ra 116 kỹ thuật Mộc Nhân được chia thành 8 lộ so với truyền thống mật tông là 140 chiêu thức.
    Di sản của Đại Sư Diệp Vấn là sự phát triển toàn cầu của Vịnh Xuân Quyền (Wing Chun Kuen), với hàng triệu môn sinh và hàng chục hệ phái trên toàn thế giới. Rất nhiều đệ tử thành danh của Diệp Vấn đã góp phần phát triển Vịnh Xuân ra quốc tế, có thể kể đến như: Leung Sheung, Lok Yiu, Chu Shong-tin, Wong Shun Leung, Wang Kiu, Yip Bo Ching,William Cheung, Hawkins Cheung, Bruce Lee, Lo Man Kam, Wong Long, Wong Chok, Law Bing, Lee Shing, Ho Kam-Ming, Moy Yat, Duncan Leung, Derek Fung, Chris Chan, Victor Kan, Stanley Chan, Chow Sze Chuen, Tam Lai, Lee Che Kong, Simon Lau, Leung Ting và đặc biệt là 2 người con Ip Chun, Ip Ching.
    Đại Sư Diệp Vấn đã để lại lịch sử của Vịnh Xuân bằn văn tự. Nhiều hiện vật của ông cũng được trưng bày ở Ip Man Tong (Diệp Vấn Đường) tại đền thờ tổ tiên Phật Sơn.

History of Traditional Wing Chun Wooden Dummy Form


  When Wing Chun began to develop at Foshan, it is still a confidential martial art system and the Wooden Dummy Form comprised of 140 movements, divided into 10 sections and was taught secretly in families. When Late Grandmaster Ip Man came to Hong Kong, he wanted to globally spread the Wing Chun Style so that everyone can learn and practice. Therefore, he adapted the Wooden Dummy Form to 116 movements, divided into 8 sections. 
  Ip's legacy is the global practice of Wing Chun. Some of his notable students include: Leung Sheung, Lok Yiu, Chu Shong-tin, Wong Shun Leung, Wang Kiu, Yip Bo Ching,William Cheung, Hawkins Cheung, Bruce Lee, Lo Man Kam, Wong Long, Wong Chok, Law Bing, Lee Shing, Ho Kam-Ming, Moy Yat, Duncan Leung, Derek Fung, Chris Chan, Victor Kan, Stanley Chan, Chow Sze Chuen, Tam Lai, Lee Che Kong, Simon Lau, Leung Ting and his sons Ip Ching and Ip Chun.
  Ip also left behind a written history of Wing Chun. Many artifacts of his life are on display in the "Ip Man Tong" museum in the Foshan Ancestral Temple grounds.